Wyłączenie dopływu wody w Szczodrowie i Kokorzynie

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 23.07.2018 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do godz. 15.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Szczodrowo oraz Kokorzyn.

Powyższe wyłączenie spowodowane jest przebudową sieci wodociągowej w związku z budową drogi S5.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Źródło: Gmina Kościan