Pomoc na modernizację szpitala

Gmina Kościan udzieli pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł w formie dotacji dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na kolejny etap „Modernizacji starej części szpitala przy SP ZOZ w Kościanie”. Stosowną uchwałę podjęła Rada Gminy Kościan na ostatniej sesji w dniu 12 lipca br. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenia, a także zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kościan a Powiatem Kościańskim.

W roku 2018 Gmina Kościan udzieliła już wcześniej Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na przebudowę dróg powiatowych. Na budowę dróg z Nowego Dębca do Racotu i z Racotu do Słonina Gmina Kościan wyasygnowała łączną kwotę 2.715.000 zł, a na przebudowę drogi Kobylniki – Nowy Białcz wygospodarowała 100.000 zł. Liczymy, że wkrótce mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie podróżować nowymi drogami i ścieżkami rowerowymi.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły