Zawody Pływackie na Jeziorze Wonieść

REGULAMIN
XXIV Zawodów Pływackich na Jeziorze Wonieść

• Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie (tel. 65-512-11-25), Paweł Kotas, Drużyna WOPR Nowy Dębiec
• Cel: Popularyzacja pływania długodystansowego jako formy rekreacji ruchowej oraz promowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z wód otwartych.
• Czas i miejsce: niedziela, 29 lipca 2018 r. o godz. 13.00 na plaży głównej w Nowym Dębcu nad J. Wonieść (Gmina Kościan).

• Start i meta pomiędzy pomostem wypożyczalni sprzętu, a pomostem kąpieliska.
Start z plaży, meta pomiędzy bojkami.
• Dystans  3800 metrów, dwie pętle (dozwolony start w piankach neoprenowych)
– Start 13:00 (Limit czasu: 120 minut)
• Dystans  główny 1900 metrów , jedna pętla – Przechodni Puchar Wójta Gminy Kościan  
– Start 13:20 (Limit czasu 100 minut)

• Uczestnicy wg zapisów w dniu zawodów podzieleni zostaną na kategorie:
Dla dystansu głównego 1900m
a)    klasyfikacja generalna (kategoria bez limitu wiekowego);
b)    kobiet i dziewcząt;
c)    do 16 lat (rocznik 2002 i młodsi)
d)    powyżej 40 lat (rocznik 1978 i starsi);
e)    Gmina Kościan.

Dla dystansu dodatkowego 3800m
a)    Klasyfikacja generalna

• Zasady uczestnictwa, informacje techniczne.
Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:
– Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji
– Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora w którym stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach oraz że startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek podpisania oświadczenie spoczywa na opiekunie prawnym.
– Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej
– Przestrzegania regulaminu zawodów
– Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego

Zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo :
– Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie
– Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu
– Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „ na plecach”.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą :
– Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie;
– Używać pianek; (nie dotyczy dystansu 3800 m)
– Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania;
Pomiar czasu ręczny.

• Zgłoszenia: do 24 lipca za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na
a. osir.koscian.pl
b. greatman.pl
c. mailowo na adres a.opas@osir.koscian.pl
d. lub w dniu zawodów w godzinach 11:00-12:45 w pomieszczeniu ratowników przy plaży głównej w
Nowym Dębcu.

Opłata startowa: opłata będzie pobierana w dniu zawodów: zawodnicy zgłoszeni do 24 lipca 20zł, zgłaszający się w dniu zawodów 30zł.

Pierwsze 30 zgłoszonych osób otrzyma pamiątkową koszulkę zawodów.
Nagrody: puchary za miejsca I – III w klasyfikacji generalnej, statuetki za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach, puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika zawodów dla dorosłych.
Postanowienia końcowe: zawody odbędą się pod nadzorem medycznym TB SERVICE PLUS oraz miejscowej drużyny WOPR i jednostki ratownictwa wodnego OSP Racot.

W ramach zawodów odbędą się też zawody dla dzieci: (start dzieci bezpłatny)
0-6 lat – aquathlon z rodzicami od pomostu do pomostu (50m) pływanie lub brodzenie w wodzie + bieg 200 m. Start 12:00
7-10 lat – aquathlon pływanie 70 m – patrz mapka  + bieg 400 m (1 pętla).  Start 12:15
11-15 lat aquathlon  pływanie 100 m  + bieg 800 m (2 pętle) .  Start 12:30

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Paweł Kotas 784843787, Artur Opas 602432948 oraz mailowo kontakt@greatman.pl lub a.opas@osir.koscian.pl

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły