Razem Bezpieczniej

W ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” (2018 r.) ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Śmigiel otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na projekt „Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu”. Gmina Śmigiel do tego zadania dokłada 12.550,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana modernizacja 2 przejść dla pieszych na ul. Kościuszki poprzez wyposażenie istniejącego przejścia: w oznakowanie aktywne (oparte na diodzie LED); nowe oznakowanie poziome (oznakowanie typu „Patrz w lewo”, „Patrz w prawo”, biało-czerwona zebra); wyniesienie przejścia ponad poziom jezdni (spełniać będzie również rolę progu zwalniającego); elementy odblaskowe oraz tarkę na dojazdach do przejścia.Ponadto przeprowadzona zostanie akcja promująca bezpieczeństwo na drogach podczas otwarcia nowo zmodernizowanych przejść dla pieszych. Przy współpracy ze Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu do akcji zostanie włączony Pan „Stopek”, który na co dzień pomaga dzieciom przejść bezpiecznie przez pasy przy ul. Kościuszki. Podczas akcji będzie on wskazywał wszystkim zgromadzonym dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Dla każdego dziecka będzie przewidziana miła niespodzianka – otrzyma ono zawieszkę odblaskową, dzięki której będzie bardziej widoczne na drogach po zmroku. W ramach programu zorganizowany zostanie także konkurs artystyczny o tematyce ruchu drogowego dla młodzieży od IV szkoły podstawowej oraz konkurs plastyczny o tematyce ruchu drogowego dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Śmigiel.
W ramach projektu Hufiec ZHP w Śmiglu zaprezentuje pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. W pokazie będzie możliwość praktycznego nabycia umiejętności założenia opatrunku, czy wykonać zabiegi resuscytacyjne na pantomie. Na koniec zorganizowana zostanie Finałowa Gala Konkursu, dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Śmigiel. Dla najmłodszych uczestników projektu – przedszkolaków i dzieci klas „O”,  przewidziany jest zakup kolorowanek, których tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo na drodze klas.Pomysł na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych zrodził się dzięki uwagom i sugestiom mieszkańców Śmigla. Chcąc zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo stworzyliśmy program, który ku naszej radości został przychylnie oceniony. Dzięki pozyskanym środkom wykonamy elementy, które zapewnią bezpieczeństwo przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej w Śmiglu. Kontynuując zadanie postanowiliśmy zagospodarować w budżecie gminnym dodatkowe środki, niezwiązane już z tym projektem. W ramach nich zostaną wykonane wyniesione przejścia na ulicach: Sienkiewicza, Leszczyńskiej przy Przedszkolu, Mickiewicza i Kilińskiego w Śmiglu. Mamy głęboką nadzieję, że wykonane działania pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo miasta Śmigiel – komentarz zastępcy burmistrza Śmigla Marcina Jurgi

Wizualizacja:

wiz1

wiz2

 

 

 

źródło:Urząd Miejski Śmigiel

 

 

Najnowsze artykuły