Koperta Życia w Gminie Kościan

Gmina Kościan, z myślą o osobach starszych, chorych i mieszkających samotnie, rozpoczęła akcję społeczną pn. “Koperta Życia”. Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach.

Projekt “Koperta Życia” adresowany jest głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i chorych, które z uwagi na swój stan zdrowia mogą wymagać interwencji służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Po “Kopertę Życia” mogą się również zgłaszać opiekunowie osób zależnych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie “Koperty Życia” zawierającej Kartę Informacyjną dotyczącą najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL oraz grupa krwi. Część medyczna dotycząca przebytych chorób, uczuleń i zażywanych leków wymaga poświadczenia lekarskiego. Wypełnioną Kartę należy włożyć do koperty i umieścić w lodówce, a jej drzwi oznaczyć specjalną nakleję. W kopercie można umieścić również inne, istotne dla zdrowia i życia informacje, np. kartę informacyjną z ostatniego pobytu w szpitalu.

Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej powinny być aktualizowane na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

“Koperta Życia” jest bezpłatna. Każda osoba zainteresowana może zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15, gdzie uzyska niezbędne informacje oraz otrzyma zestaw, na który składa się:

– specjalnie oznaczona plastikowa koperta

– Karta Informacyjna

– naklejka na lodówkę

Mamy wielką nadzieję, że realizacja projektu “Koperta Życia” pozwoli podnieść poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Informacje dotyczące projektu “Koperta Życia” można uzyskać pod nr tel. 65 512 35 43.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły