Droga w Sierakowie szansą dla przedsiębiorców

Trwają prace przy kolejnej inwestycji drogowej w Gminie Kościan. Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadzi budowę nowej drogi w Sierakowie. Zadanie zakłada budowę drogi gminnej o długości 1216 m z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 m wraz z wjazdami do nieruchomości i zjazdami na pola oraz przebudową kolizji z istniejącymi mediami. Droga ta budowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z terenami o funkcjach mieszkaniowych i usługowych, co może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne. Koszt zadania, które ma zakończyć się niebawem, sięgnie 2.895.739,21 zł.

Źródło: Gmina Kościan

Powiązane artykuły

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.