XVIII Turniej Wsi zakończony

XVIII Turnieju Wsi Gminy Śmigiel.Do konkursu stanęły ekipy z dziesięciu sołectw: Morownicy, Bruszczewa, Bronikowa i Czaczyka Robaczyna, Żegrówka, Bielaw, Karśnic, Nowego Białcza, Starej Przysieki Pierwszej.Turniej zakończony został koncertem Witka Muzyka Ulicy oraz zabawą taneczną.

 

źródło:Gmina Śmigiel

 

 

 

Najnowsze artykuły