Zagłosuj na Modernizację Roku 2017

W dniu 4 lipca w stacji uzdatniania wody we Wławiu odbyła się wizyta Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017” w związku ze znalezieniem się tego obiektu w finale tegorocznej edycji w kategorii „Przemysłowo-inżynieryjnej”.Inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody we Wławiu była zrealizowana przez Gminę Kościan w celu poprawy jakości wody pitnej oraz zwiększenia niezawodności jej dostawy. Działanie to również przyczyniło się do uporządkowania zaopatrzenia w wodę części jednostek osadniczych na terenie gminy Kościan i gminy Krzywiń. Ta inwestycja zapewnia możliwość swobodnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej. Rozbudowa stacji we Wławiu była konieczna ze względu na wyeksploatowaną i wysłużona technologię wraz z instalacjami i wyposażeniem które podległy wymianie. Dzięki tej inwestycji będzie możliwość podania 450 m3 dobrej jakości wody, odciążenie w stacji uzdatniania wody w Katarzyninie i wyłączenie wyeksploatowanej stacji w Nowym Dębcu, a także zmianę regulaminu wykorzystania wody bezzwrotnie zużytej (możliwość instalacji podliczników wody dla potrzeb np. podlewania ogródków).Zachęcamy do głosowania internetowego na tę modernizację pod poniższym adresem:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/238-wlawie.html

oraz śledzenia przebiegu konkursu na stronie modernizacjaroku.org.pl Głosujemy do 9 sierpnia 2018 godzina 12:00

 

źródło:Gmina Kościan

 

 

 

Najnowsze artykuły