Prezes Brink

Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Piłkarskiego Klubu Sportowego ,,Obra’’ Kościan. Po przebrnięciu przez kwestie proceduralne, między innymi udzieleno absolutorium ustępującemu zarządowi, przystąpiono do wyborów nowych władz. Drugi raz z rzędu członkowie klubu największym zaufaniem obdarzyli – Tomasza Brinka, jednogłośnie desygnując go na stanowisko prezesa.  Funkcję jego zastępcy powierzono Arturowi Lajsznerowi. Skład zarządu uzupełnili ponadto Paweł Józefiak i Robert Spławski. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął natomiast Waldemar Łuczkowski.

Najnowsze artykuły