Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

Wójt Gminy Kościan zwraca się z  prośbą do wszystkich odbiorców wody z miejscowości: Widziszewo, Ponin, Kobylniki, Krzan o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej, w związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych.

Zużycie wody podczas upałów jakie panują w ostatnich tygodniach i są prognozowane na kolejne jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców wody obsługiwanych przez Stację wodociągową Widziszewo.

Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno – bytowe.

W szczególności proszę o niepodlewanie wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, to może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za niedogodności i utrudnienia w dostawie wody pitnej Przepraszamy.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły