Gmina Czempiń wydała kolorowankę pt.:„Przestrzegam zasad ruchu drogowego”

W związku kampanią informacyjno – promocyjną przeprowadzaną przez Gminę Czempiń w ramach realizacji projektu pt.:„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”, została wydana Kolorowanka pt.:” Przestrzegam zasad ruchu drogowego”. Każdy rysunek, w czarno-białej szacie graficznej, opatrzony został krótkim opisem, co pozwala najmłodszym czytelnikom lepiej poznać najważniejsze zasady ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem. Umiejscowienie tekstów w kolorowance ma na celu zachęcenie rodziców i dziadków do czytania swoim pociechom, a przez to do rodzinnego spędzania czasu. Publikacja zyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły