POCIĄGNIJMY RAZEM – nowy projekt Partnerstwa Lokalnego w Śmiglu

Miło nam zakomunikować, iż projekt „Pociągnijmy razem..” przygotowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo Lokalne w Śmiglu” w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018 otrzymał dofinansowanie. Seminarium inauguracyjne odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r.(środa) o godz. 17.00 w restauracji MARTA. Zapraszamy wszystkich liderów z gminy Śmigiel zainteresowanych tematyką działań partycypacyjnych z ukierunkowaniem na fundusz sołecki oraz nowymi sposobami wykorzystania zasobów wsi w rozwoju i promocji miejscowości. W ramach realizacji projektu zostanie wybranych sześć miejscowości, w których mieszkańcy wspólnie wypracują działania partycypacyjne m.in. dot. funduszu sołeckiego oraz otrzymają wsparcie finansowe na realizację małej społecznej inicjatywy zmieniającej przestrzeń publiczną w miejscowości. Planujemy również zorganizować w dniach 13-14 lipca dwudniowy wyjazd studyjny „Partycypacja w praktyce” dla uczestników projektu oraz zainteresowanych liderów z gminy Śmigiel. Ponadto przewidziano organizację warsztatów tematycznych w ramach cyklu Akademia Partycypacji, warsztatów obywatelskich oraz opracowanie poradnika dot. partycypacji społecznej na terenie gminy Śmigiel wraz z dobrymi projektami dot. realizacji działań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Projekt realizowany będzie w okresie czerwiec – grudzień 2018 r na terenie gminy Śmigiel. Więcej informacji dot. zaplanowanych działań w projekcie można uzyskać u Anny Wieczorek – Prezesa Stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”.Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Najnowsze artykuły