Alertownik nie zdał egzaminu

mieszkańcom zgłaszanie problemów, a gminie informowanie mieszkańców o wydarzeniach czy zagrożeniach. Nie zdał egzaminu. W ciągu półtora roku, za pomocą alertownika odebraliśmy zaledwie kilka informacji. Nie wiadomo też, ilu mieszkańców ściągnęło aplikację na swoje telefony, gdyż firma posiada jedynie informacje o wszystkich użytkownikach na terenie Polski.Zgłoszenia wysyłane przez użytkowników aplikacji najczęściej dotyczyły infrastruktury np. dziur w chodnikach czy środowiska, np. dzikich wysypisk. Sami użytkownicy aplikacji zgłaszali, że na początku pojawiały się jakieś informacje z gminy, ale sporadycznie. Później jeszcze rzadziej. Dotyczyły one np. ostrzeżeń meteo czy awarii sieci wodociągowej czy energetycznej. Z tej przyczyny, a także ze względu na wysokie koszty licencji w odniesieniu do liczby zgłoszeń podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z producentem Alertownika.Z informacji jakie uzyskaliśmy od administratora aplikacji opcja zgłaszania problemów i awarii przez „Alertownik” nie jest możliwa do zablokowania.Zgłoszenia te nie wpływają do Urzędu. W związku z tym informujemy, że zgłoszenia problemów przyjmujemy pisemnie, mailowo sekretariat@gminakoscian.pl lub za pomocą facebooka.

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły