Przebudowa Leśnej w Nowym Dębcu

Jeszcze przed wakacjami letnimi w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu zakończono przebudowę ulicy Leśnej na odcinku od parkingu dla rowerów aż do budynku dawnej hydroforni gminnej. Inwestycja ta wymuszona była wypłukiwaniem przez wody opadowe nawierzchni drogi oraz piasku na plaży przy kąpielisku. Zadanie polegało na pracach przygotowawczych, wykonaniu odwodnienia w formie rowu infiltracyjnego z przepustem, wykonanie podbudowy jezdni, miejsca postojowego, zjazdów i chodnika, wykonanie z kostki brukowej betonowej jezdni, zjazdów i chodnika (625 m2), wykonanie miejsca postojowego z płyt ażurowych (53 m2), ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych (312 mb), ułożenie ścieku z płyt betonowych ażurowych (31 m2), umocnienie wylotu drenażu, humusowanie z obsianiem trawą. Wykonawcą prac była wyłoniona w wyniku przetargu Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak z Kościana, a koszt robót wyniósł 153.079,77 zł.

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły