Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2018/2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej) od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:
•    do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
•    w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku,
•    w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
•    w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
•    w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń wychowawczych, o podawanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.
 
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 w godzinach pracy ośrodka:
poniedziałek 8 – 17;
wtorek – piątek  7.30.- 15.15      

lub pod nr telefonu: 65 512 35 43;  65 512 07 26.

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły