Gmina Kościan wysoko w rankingu

Gmina Kościan znalazła się na wysokim 477 miejscu wśród 2 478 jednostek w Polsce w najnowszym rankingu „zadłużenia” samorządów na koniec 2017 roku. Zobowiązania Gminy Kościan sięgają 5.721.760 zł, co daje kwotę 357 zł na mieszkańca. W tej kwocie zadłużenia znajdują się głównie zaciągnięte w ostatnich latach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które będą umarzane w zależności od projektów od 10 do 40 % ich wartości, a jednocześnie pozwoliły sfinansować inwestycje kubaturowe, drogowe, wodne i kanalizacyjne o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Wiele gmin te wskaźniki zadłużenia ma o wiele gorsze. Jak wynika z danych ministerstwa, największy dług per capita – w wysokości 18,6 tys. zł – zaciągnęły Ostrowice (woj. zachodniopomorskie). W związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, gmina na mocy procedowanej specustawy ma zostać zlikwidowana, co nie miało dotychczas precedensu. Kwota zobowiązań drugiego pod względem zadłużenia Rewala (woj. zachodniopomorskie), który również zadłużał się w parabankach, wyniosła na koniec zeszłego roku 14,3 tys. zł per capita. Trzecia z kolei gmina, leżąca w woj. opolskim Byczyna, z zadłużeniem na poziomie 12 tys. zł na mieszkańca, jest ostatnim samorządem, w którym zobowiązania przekroczyły 10 tys. zł per capita. W pozostałych gminach z pierwszej dziesiątki kwota ta wahała się od 4,3 tys. zł w gminie Bielice, do 5,1 tys. zł w gminie Dziwnów (obie leżą w woj. zachodniopomorskim).

Z danych dotyczących wartości nominalnej długu wynika, że najbardziej zadłużonym samorządem jest m.st. Warszawa z kwotą należności na poziomie 5 mld 126 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to kwotę 2,9 tys. zł, lokując stolicę na 44. miejscu spośród 2478 gmin w Polsce. Jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin to 57 mld 205 mln zł, co daje 969 zł na mieszkańca, przy czym 79 samorządów w ogóle nie ma długu, a w kolejnych 93 jest on mniejszy niż 100 zł na mieszkańca. 

Informacja resortu finansów została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego po czterech kwartałach 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 r. Dane MF pokazują, że poziom zadłużania gmin wyhamował. Po wejściu Polski do UE i przejęciu głównego ciężaru inwestycji publicznych między 2006 r. i 2014 r. całkowite zadłużenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie – do poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych latach, które przypadły na uruchamianie nowej perspektywy unijnej, zadłużenie uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. należności gmin były równe 58 mld 639 mln zł, a rok później – 56 mld 685 mln. Pełne dane dotyczące zadłużenia poszczególnych gmin można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.finanse/184200/Zadluzenie-gmin–Najbardziej-i-najmniej-zadluzone-gminy-w-Polsc

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły