W szkole w Oborzyskach dyrektor bez zmian

W związku z upływem kadencji dyrektora Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach Wójt Gminy Kościan, na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zmianami), powierzył Pani Żanecie Igłowicz-Nieć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach na okres od 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku.

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły