Ziarna gorczycy dla rolników z powiatu kościańskiego

Od 2007 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z kołami łowieckimi działającymi na terenie powiatu kościańskiego oraz przy współpracy ze Stacją Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu realizuje „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka”.Efekty programu są już widoczne. Zające są wreszcie na naszym terenie częściej widziane.Naukowcy są zdania, że takie programy są skuteczne, ale dla lepszej ochrony małych zwierząt żyjących na terenach rolniczych istnieje jednak konieczność nie tylko ograniczenia liczby drapieżników, ale także stworzenia zającom i innym gatunkom dogodnych warunków do bytowania.W minionych latach zmienił się system uprawy gleb. Kiedyś poplony należały do stałych elementów płodozmianu. Wspomagały rolników w utrzymaniu żyzności gleb i służyły jako dodatkowe źródło paszy. Wraz z intensyfikacją produkcji, gdy podstawą technologii stały się nawozy i środki ochrony roślin, a głównym celem zysk ekonomiczny, z pól zaczęły znikać poplony.Korzyści wynikające ze stosowania poplonów to między innymi: wzbogacenie gleby w substancję organiczną i składniki mineralne, wzrost plonów, zapobieganie erozji wietrznej i wodnej, zmniejszenie zachwaszczenia, możliwość pozyskania dodatkowej paszy jesienią i wczesną wiosną, zmniejszenie negatywnych efektów suszy, a także stworzenie zającom i innym małym mieszkańcom pól bezpiecznych miejsc bytowania, zapewniających schronienie przed drapieżnikami.Realizując wspomniany program Starostwo Powiatowe w Kościanie po raz kolejny zakupiło ziarna gorczycy i bezpłatnie przekaże je zainteresowanym rolnikom. Starostwo kupiło 3 tony ziarna. Koszt zakupu to ponad 9 tys. złotych.Chętnych do wysiania gorczycy zapraszamy do zgłaszania się do 27 lipca 2018 roku telefonicznie (pod numerem telefonu 65 512 74 31) lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 48, p. 203.Istnieje również możliwość zgłaszania zainteresowania ziarnem u myśliwych lub przedstawicieli kół łowieckich działających na terenie powiatu kościańskiego.Zgłaszający musi podać dane osobowe, ilość nasion, numer geodezyjny działki, na której nasiona będą wysiane.

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły