,,PAKT” po raz trzeci!

W lutym tego roku dwa krzywińskie stowarzyszenia: Babki na Maksa oraz Promień po raz trzeci złożyły wniosek o dofinansowanie działań dla Partnerstwa lokalnego PAKT ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. I po raz trzeci pozyskali środki finansowe na realizację działań na terenie Gminy Krzywiń! Partnerstwo lokalne PAKT działała prężnie już od 3 lat na rzecz rozwoju aktywności społecznej oraz sportowej mieszkańców Gminy Krzywiń. Obecny projekt potrwa od maja 2018 roku do grudnia 2019 roku, a więc łącznie 20 miesięcy! Partnerzy zaplanowali bardzo różnorodne działania. Wszystkie zostaną sfinansowanie z pozyskanej dotacji, która wyniosła 196 tysięcy złotych. Wkład finansowy w wysokości ponad 22 tysięcy złotych wniosło Stowarzyszenie Promień (12 tysięcy złotych) oraz Gmina Krzywiń (10 tysięcy złotych). W ramach projektu „PAKT – 100 lat wolna Polsko!” zaplanowano szereg działań upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Łącznie odbędzie się aż 8 dużych wydarzeń lokalnych dla wszystkich mieszkańców Gminy. Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku odbędą się: Dzień Sportu, Dzień Bezpieczeństwa, Dzień Rodziny oraz nowość – Dzień Niepodległości! Dzięki dofinansowaniu podczas każdego wydarzenia będzie można zapewnić na przykład bezpłatny poczęstunek dla dzieci i młodzieży, nagrody dla uczestników oraz wydruków plakatów. W tym roku odbyły się już Dzień Bezpieczeństwa oraz Dzień Sportu. Najbliższa impreza, czyli Dzień Rodziny odbędzie się 26. sierpnia w Rąbiniu – partnerzy PAKT już dziś zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Krzywiń! Ponadto, dzięki dotacji, możliwe będzie sfinansowanie bardzo różnych działań dla łącznie 1415 mieszkańców Gminy Krzywiń! Planowane zajęcia to na przykład: 268 godzin zajęć społeczno-kreatywnych dla dzieci (ogólnorozwojowe, rolkowo-kolarskie, artystyczne), 111 godzin zajęć partycypacyjnych dla młodzieży (szachowe, kondycyjne, społeczne), 128 godzin zajęć aktywizujących dla kobiet (zajęcia kondycyjne, rękodzielnicze, wzmacniające) oraz 120 godzin zajęć z pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa. Jednym z największych sukcesów jest możliwość zakupienia z dotacji w wysokości prawie 10 tysięcy złotych defibrylatora zewnętrznego AED, który posłuży na potrzeby przeprowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla uczestników zajęć PAKT. Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany z zewnętrznej strony budynku strażnicy OSP w Krzywiniu, aby umożliwić przeszkolonym z jego użycia mieszkańcom skorzystanie z ich pomocy przez 24 godziny na dobę w celu zapobiegania zagrożenia życia mieszkańców gminy. Partnerzy PAKT mają nadzieję, że sprzęt posłużył mieszkańcom Gminy Krzywiń przez długie lata. Partnerstwo lokalne PAKT zaplanowało również szereg działań wzmacniających współpracę podmiotów, które wchodzą w skład partnerstwa, czyli Stowarzyszenie Babki na Maksa, Stowarzyszenie Promień, Stowarzyszenie Euro-rower, Koło Gospodyń Wiejskich w Rąbiniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywiniu oraz Gmina Krzywiń. Wszystkie zajęcia odbywają się na obiektach użyczanych bezpłatnie przez Gminę Krzywiń, takich jak boiska czy świetlice wiejskie.

Najnowsze artykuły