“Taka inwestycja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat”

21 czerwca 2018 roku uroczyście oddano do użytkowania Czempiński Węzeł Przesiadkowy.
Wydarzenia miały miejsce przy okazji organizowanej przez Gminę Czempiń konferencji dotyczącej niskiej emisji, w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”. Projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uroczystego przecięcia wstęgi przy zejściu do przejścia podziemnego dokonali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu Łukasz Grygier. Uroczystość swoją obecnością uświetnił także Starosta Poznański Jan Grabkowski. Po poświęceniu nowo powstałej infrastruktury przez Księdza Prałata Parafii pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu Czesława Bartoszewskiego, zebrani goście udali się na rekonesans nowopowstałej infrastruktury, podczas którego o szczegółach inwestycji opowiadał Burmistrz Gminy Czempiń. Podczas części konferencyjnej Burmistrz Gminy Czempiń przedstawił prezentację multimedialną związaną z realizowanym projektem, odbyły się także prelekcje zaproszonych gości, doktora Zdzisława Bernackiego -pracownika Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, który wygłosił prelekcję pt. „Zrównoważony transport a środowisko” oraz doktora Radosława Bula – pracownika centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił prezentację pt.” Zintegrowane węzły przesiadkowe jako podstawowy element systemu zintegrowanego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej”. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, który dotyczył wdrażania problematyki zbiorowego transportu publicznego i jego wpływu na środowisko. Podczas czwartkowych uroczystości zaproszeni goście podkreślali znaczenie współpracy samorządów metropolii poznańskiej. Taka inwestycja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec wszystkich, którzy byli zaangażowani w budowę Czempińskiego Węzła Przesiadkowego. Jest to przykład dobrej współpracy. Dzisiaj możemy wspólnie cieszyć się z nowopowstałej infrastruktury. Podjęcie się tak wielkiego wyzwania wymagało od nas wszystkich odwagi i determinacji – podkreślał Burmistrz Gminy Czempiń.
źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły