Sesja ,,absolutoryjna”

W czwartek, 28 czerwca br., o godz. 13.00, w Kościański Ośrodku Kultury odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Kościana. Głównym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kościana za wykonanie budżetu za 2017 r.

Najnowsze artykuły