Nowe Prawo Wodne oraz Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzeniu Ścieków

W związku z wejście w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzeniu Ścieków zmieniły się całkowicie zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana do złożenia wniosku taryfowego do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oczywiście złożyliśmy wniosek 12 marca jak zobowiązywała nas ustawa. Wniosek został zatwierdzony przez Wody Polskie i dnia 7 czerwca został ogłoszony. Spółka ogłosiła taryfę na swoim BIP i poinformowała Urząd Miasta oraz Urząd Gminy Wiejskiej by te jednostki również zamieściły nową taryfę na swoich BIP. Przekazujemy nową taryfę do informacji publicznej. Co nowego w taryfie? Stawki i opłaty są przyjęte na trzy lata. Cena wody wzrosła z kwoty 2,95 złotego na 3,07 złotego za metr sześcienny (metr sześcienny to zbiornik o wymiarach 1 m na 1 m). Cena ścieku dla wzrosła z  4,94 złotego na  5,28 złotego za metr sześcienny. Stawki będą obowiązywać od 15 czerwca. Zgodnie z obwiązującymi rozporządzeniami przyjęto iż ścieki komunalne z każdej działalności powinny spełniać te same zakresy parametrów. Dlatego też cena za ścieki jest taka sama dla wszystkich grup konsumenckich. Jednakże przy przekroczeniu któregoś z parametrów będzie naliczana opłata zwiększająca opłatę zgodnie z tabelą zamieszczoną  nowej taryfie – jest to głównie ściek przemysłowy. Jest to narzędzie które ma pokazać „trującym” środowisko iż opłaca się inwestować w podczyszczanie a nie zatruwać – co zwiększa koszty utrzymania oczyszczalnia a także zwiększa niebezpieczeństwo dla środowiska.

(90) Decyzja PO.RET.070.240.2.2018.KS

(90) Taryfa do decyzji PO.RET.070.240.2.2018.KS

źródło:WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP.ZO.O.

Najnowsze artykuły