Prośba w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej

Wójt Gminy Kościan zwraca się z  prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej, w związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych. Ta sytuacja spowodowała, że zużycie wody podczas upałów jakie panują w ostatnich tygodniach i są prognozowane na kolejne jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców gminy.Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno – bytowe.W szczególności proszę o niepodlewanie wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, to może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.Przypominam, że nieuprawnione korzystanie z hydrantów na sieci wodociągowej jest przestępstwem i ujawnienie takich przypadków będzie skutkowało powiadomieniem organów ścigania.Za niedogodności i utrudnienia w dostawie wody pitnej przepraszam. Ponadto uległo zmianie ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 wydane przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu. Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/1 Obszar: województwo wielkopolskie Ważność: od godz 12.00 dnia 31.05.2018 do godz. 20:00 dnia 02.06.2018 Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.

 

źródło:Gmina Kościan   

Najnowsze artykuły