Starszy brygadier Andrzej Ziegleg przestaje pełnić obowiązki oficera prasowego komendy.

Na tym stanowisku ważne jest zrozumienie drugiej strony Starszy brygadier Andrzej Ziegler, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie przestaje pełnić obowiązki oficera prasowego komendy. – Osoba merytoryczna , którą będzie ciężko zastąpić, ale myślę, że osoby, które wskazaliśmy nie obniżą poziomu – powiedział obecny na pożegnalnym spotkaniu z prasą komendant Robert Natunewicz, który podkreślał zasługi oraz przygotowanie swojego…

Czytaj więcej

Absolutorium dla Wójta Gminy Kościan

Rada Gminy Kościan jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania gminnego budżetu za 2017 rok. Był to kolejny rok wzrostu gospodarczego w Gminie Kościan.Budżet Gminy Kościan w minionym roku wyniósł po stronie dochodów 74.630.493,56 zł, a po stronie wydatków 77.458.966,13 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet w roku 2017 został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.655 zł.…

Czytaj więcej