XI Wielobój Sprawnościowy – Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu

W dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 na terenie strażnicy PSP i OSP w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 5a odbył się już XI Wielobój Sprawnościowy pt: „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” dla szkół podstawowych z terenu miasta Kościana. Wielobój Sprawnościowy organizowany jest w celu pobudzenia placówek oświatowych do aktywniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, poprzez ukazanie wielości form pracy. Zamiarem organizatorów było także pozyskanie młodzieży do społecznej działalności w szeregach OC, PCK, OSP, PSD i innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem człowieka.Organizatorem XI Wieloboju był Burmistrz Miasta Kościana – Szef Obrony Cywilnej Michał Jurga.Kierownikiem XI Wieloboju była Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych – Beata Ścigała.Wieloboju uczestniczyły 6-osobowe drużyny reprezentujące kościańskie szkoły podstawowe. Każda drużyna składała się obowiązkowo z 3 dziewcząt i 3 chłopców. W Wieloboju uczestniczyło pięć szkół podstawowych – razem 60 uczniów.Wielobój rozgrywany był w pięciu konkurencjach. Wszystkie zespoły wykonywały jedno ćwiczenie, i po ogłoszeniu wyniku danej konkurencji przechodziły do drugiego stanowiska. Zajęcie kolejnych miejsc w każdej konkurencji podlegało punktacji, której suma decydowała o zajęciu miejsca w klasyfikacji końcowej. O wyniku końcowym danej konkurencji decydował czas wykonania zadania przez drużynę, a także dokładność wykonywanych czynności.

1/ „Rzut kołem na pachołek”  ( tzw. ratowanie tonącego)

2/ „Bieg z piłkami”      (piłki umieszczone między brzuchem a plecami zawodników)

3/ „Test z zakresu wiedzy obronnej i ochrony ludności”  (jedna osoba wyznaczona przez zespół)

4/ „Praca w zespole”   (podawanie piłki nad głową i między nogami))

5/ „Pierwsza pomoc”   (resuscytacja krążeniowo-oddechowa i pozycja bezpieczna).

Komisja sędziowska dokonała oceny i podsumowania wyników XI Wieloboju Sprawnościowego szkół m. Kościana, ustalając następującą kolejność miejsc:

  I miejsce w klasyfikacji drużynowej: Szkoła Podstawowa Nr 4  ,

 II miejsce w klasyfikacji drużynowej: Szkoła Podstawowa Nr 2  ,

III miejsce w klasyfikacji drużynowej: Szkoła Podstawowa Nr 3  ,

 IV miejsce w klasyfikacji drużynowej: Szkoła Podstawowa Nr 1  ,

V miejsce w klasyfikacji drużynowej Zespól Szkół im. M. Konopnickiej

 Podczas Wieloboju można było zobaczyć samochód bojowy z wyposażeniem (strażacy ochotnicy), prawidłowe wyposażenie apteczki, resuscytacja na fantomie, pokaz sprzętu OC (formacja obrony cywilnej miasta Kościana),prezentacja dorobku Obrony Cywilnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pomiar ciśnienia krwi (dla dorosłych pomiar poziomu cukru we krwi).

 

 

źródło:Urząd Miasta Kościan

Organizator ufundował i wręczył zwycięskim drużynom: puchary, dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowo-turystyczny):

 

1 puchar  + dyplomy oraz 12 medali złotych – zwycięzcy   I miejsca  w klasyfikacji ogólnej,

1 puchar  + dyplomy oraz 12 medali srebrnych – zwycięzcy  II miejsca w klasyfikacji ogólnej,

1 puchar  + dyplomy oraz 12 medali brązowych  – zwycięzcy III miejsca w klasyfikacji ogólnej,

dyplomy – zwycięzcy IV miejsca w klasyfikacji ogólnej,

dyplomy – zwycięzcy V miejsca w klasyfikacji ogólnej.

 

Dodatkowo wręczono dwa puchary:

1 puchar ufundowany przez Pana Bogusław Kostyka (Przewodniczącego HDK  PCK w Kościanie) dla konkurencji „Pierwsza Pomoc”  otrzymał SP Nr 3   ,

1 puchar ufundowany przez Pana Marka Szymańskiego (Komendanta Formacji Obrony Cywilnej  miasta Kościana) dla konkurencji „Ratowanie tonącego” otrzymał SP Nr  ,

Wszystkie drużyny otrzymały znaczki okolicznościowe, foldery i broszury OC, ZK, PCK, PSD, posiłek, słodycze i napoje.

Podziękowania, upominki otrzymali też opiekunowie drużyn i sędziowie.

Najnowsze artykuły