Bezzwrotna dotacja dla Śmigla w wysokości 11.219.183,40 zł.

Gmina Śmigiel w ramach dofinansowania z NFŚiGW pozyskała dotację bezzwrotną w wysokości 11.219.183,40 zł. Środki te przeznaczone zostaną na: budowę mechanicznej kompostowni (ETAP I)  na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel; budowę stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel; system optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu; modernizację sieci azbestowo-cementowej zasilanej przez Stację Uzdatniania Wody w  Robaczynie; przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Bojanowie wraz z remontem. Rozbudowę z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Robaczynie wraz z remontem; a także na przebudowę przepompowni wody w Karminie wraz z remontem.Koszt wszystkich inwestycji wyniesie 17.589.719,06 zł. Zakładowi Wodociągowo-Kanalizacyjnemu udało się na ten cel pozyskać ponad 60%. Cieszymy się, że dzięki kolejnym pozyskanym środkom zewnętrznym będziemy mogli zmodernizować naszą gminę. Zależy nam aby z roku na rok stawała się ona coraz bliższa i bardziej przyjazna mieszkańcom! – komentarz zastępcy burmistrza Śmigla Marcina Jurgi

Najnowsze artykuły