W ciągu trzech lat udało się obniżyć cenę za odprowadzanie ścieków i wodę

Jeszcze w styczniu 2015 roku cena netto za 1 mdostarczonej wody dla odbiorców indywidualnych (zł/m3) – grupa taryfowa W1, W2, W3, W4 w gminie Śmigiel wynosiła 3,22 zł. Obniżka tej kwoty dla wielu osób wydawała się niemożliwa. Po zmianie zarządcy spółką Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i staraniom burmistrza Śmigla cena jednak zaczęła sukcesywnie maleć i obecnie wynosi ona 3,17 zł. Natomiast cena netto  za 1 modprowadzanych ścieków  (zł/m3) – grupa taryfowa S1, S2, S3 w styczniu 2015 roku wynosiła 11,40 zł, do końca kwietnia 10,40 zł, a przez kolejne 3 lata od wprowadzenia nowej taryfy 9,40 zł.W ciągu trzech lat udało nam się obniżyć cenę za odprowadzanie ścieków o całe 2,00 zł, a cenę wody o 0,05 zł. Jest to ogromny sukces dla nas wszystkich. Gdy obejmowaliśmy stanowiska włodarzy, jednym z utrapień mieszkańców była wysoka cena za ścieki i wodę. Priorytetem było dla nas ulepszyć ich życie choć o drobne obniżki tych kwot. Cieszymy się, że udało nam się to osiągnąć – komentarz zastępcy burmistrza Śmigla Marcina Jurgi.  

 

źródło:Urząd Miasta i Gminy Śmigiel

Najnowsze artykuły