Pilnie ogłoszono przetarg na remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Maya

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o. w miesiącu maj pilnie ogłosiła przetarg na remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Maya ( pomiędzy ulicami Dąbrowskiego a Korczaka). Dlaczego pilnie? Jak się okazało po wykonaniu inspekcji CCTV kanału kanalizacji sanitarnej okazało się, że na odcinku około 35 metrów rura nie posiada sklepienia, (czyli górnej części rury).
Zdjęcie z inspekcji CCTV – brak sklepienia rury. Było to zaskoczeniem tym bardziej, iż na tym odcinku sieci nie pojawiały się zgłoszenia czy też problemy z awariami. Góra kanału „trzymała się” dzięki podbudowie krawężnika drogowego – na tym odcinku kanalizacji biegnie pod tym elementem drogi. Dlaczego tak się stało nastąpiła korozja siarczanowa, która dosłownie „strawiła” betonową rurę. Dlaczego górną część? Ścieki płynące ślizgiem rury zabezpieczały ( jakoby) powierzchnie betonu. Gazy głównie siarkowodór zbierają się w górnych odcinkach sieci w pobliżu przepompowni, wyższych odcinków kanalizacji. To ten gaz ma głównie wpływ na występowanie korozji siarczanowej. Remont kanalizacji obejmuje jeden odcinek sieci od studni do studni. Odcinek ma długość 77 mb rura istniejąca DN300 betonowa. Jest to odcinek początkowy ze spływem w kierunku ulicy Słowackiego. Kanalizacja zostanie wyremontowana metodą krótkiego reliningu jest to wprowadzenie rur PCV o mniejszej średnicy do istniejącego kanału. Rury średnicy DN200 PCV zostaną wprowadzone do skorodowanych rur betonowych DN300 – zmniejszenie średnicy na tym odcinku jest możliwe ze względu na początkowy odcinek sieci (mała ilość przyłączonych klientów). Każda z rur jest łączona na uszczelkę i wciskana specjalnym urządzeniem z siłownikami hydraulicznymi. Następnie każde z połączeń przyłączy z rurą główną jest odkopywane i łączone z krótkimi modułami. Ostatnim etapem jest wypełnienie przestrzeni między starą a nową rurą. W naszym przypadku dodatkowo studnia początkowa i końcowa będą wyremontowane chemią budowlaną i natryskiem polimocznika. Prace trwają od 21.05 do połowy czerwca. Wykonawcą jest Coatreno. Oczywiście dokumentem odbiorowym będzie dokumentacja z inspekcji CCTV, która pozwoli ocenić czy renowacja została przeprowadzono prawidłowo a kanał jest szczelny.

 

źródło:WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP.Z O.O.

 

 

Najnowsze artykuły