Konferencji na temat Kasztanowca “Benedykt”

Może dziwić fakt, że dla konferencji na temat konkretnego drzewa zwróciliśmy się o Patronat Honorowy do Narodowego Funduszu Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym powodem było jednak to, że sprawa dotyczy bardzo wielu Pomników Przyrody. W Polsce jest ich ponad 36 tyś. Jest to wielki problem, także finansowy. W wyniku prowadzenia szerokiej konsultacji uwyraźnił się kierunek postępowania, który warto nagłośnić i uszczegółowić. Kierunek wskazujący rozwiązanie bezpieczne, skuteczne, oszczędne i estetyczne.
Kasztanowiec Benedykt może wkrótce ulec zniszczeniu w wyniku np. wichury ale owoce szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń, gromadzone między innymi na stronie internetowej pozostaną i mogą bezinteresownie służyć innym i to jest największa, trwała wartość tych działań, także planowanej konferencji.

Konferencja odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Opactwie.

http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec

https://www.facebook.com/kasztanowiecbenedykt/

Najnowsze artykuły