Dzień Strażaka w powiecie kościańskim

19  maja br. strażacy powiatu kościańskiego obchodzili Powiatowy Dzień Strażaka. Od godzin południowych w Racocie można było zauważyć wzmożony ruch pożarniczych wozów  oraz strażaków umundurowanych na galowo.  Kilka minut przed godziną 16.00 kolumna  złożona z  pocztów sztandarowych, zaproszonych gości  oraz strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,  prowadzona przez Orkiestrę  OSP Kościan dotarła na miejsce uroczystości do Zespołu Szkół w Racocie. Zaproszenie na uroczyste   świętowanie zawodowej i ochotniczej  formacji przyjęli między innymi:

  • przedstawiciel posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka – Czesław Janikowski;
  • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk;
  • samorządowcy Ziemi Kościańskiej z Przewodniczącą Rady Powiatu Kościańskiego Starostą Kościańskim  Bernardem Turskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Kościańskiego Pawłem Buksalewiczem na czele;
  • przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
  • Wojciech Słomiński – kapelan kościańskich strażaków;
  • mł.insp.Przemysław Mieloch – z-ca Komendanta  Powiatowego Policji w Kościanie;
  • Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  Hieronim Schwarz.

Wśród gości nie zabrakło także sympatyków   i przyjaciół  pożarniczej służby.

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od  zbiórki przy strażnicy OSP Racot. Po przemarszu kolumny wozów bojowych, orkiestry, pocztów sztandarowych, pododdziałów i Gości do Zespołu Szkół Gminy Kościan odbyła się  uroczysta Mszy Św., którą odprawił Kapelan Strażaków Powiatu Kościańskiego ks. Wojciech Słomiński. Po zakończeniu nabożeństwa na boisku szkolnym  odbył się  apel, podczas którego w szczególny sposób zaznaczono, że obchody strażackiego święta odbywają w Stulecie  Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczczono minutą ciszy pamięć strażaków i druhów, którzy odeszli na wieczną służbę a w okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st.kpt. Robert Natunewicz mówił, że wśród walczących o niepodległość i jej broniących nigdy nie brakowało strażaków.  Wskazał, że strażacki mundur zawsze kojarzył się z patriotyzmem i umiłowaniem Ojczyzny. W dalszej części apelu wręczono awanse, odznaczenia, wyróżnienia i nagrody. Zarząd Oddziału Powiatowego uhonorował także najlepszego strażaka, działacza i jednostkę OSP. Podczas apelu  wręczono Specjalną Nagrodę Starosty Kościańskiego przyznawaną z okazji  Dnia Strażaka. Tym razem laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został st.ogn. Dariusz Łupicki – starszy operator sprzętu specjalnego w KP PSP w Kościanie.

W imieniu odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych głos zabrał kpt. Wojciech Kaźmierczak który podziękował  za uznanie dotychczasowych działań, jednocześnie wyraził przekonanie, że otrzymane odznaczenia, awanse i wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większych starań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, składając okolicznościowe życzenia. Nie zabrakło  gratulacji dla   wyróżnionych  i awansowanych. Goście podkreślali rolę strażackiej formacji w budowaniu systemu lokalnego bezpieczeństwa.  Starosta Kościański Bernard Turski w przemówieniu uwypuklił historię odzyskania przez  Polskę niepodległości oraz wskazał na rolę strażaków  zarówno w tym procesie jak i podczas Powstania Wielkopolskiego. W dalszej części wystąpienia  podkreślił, że bycie ratownikiem  nie jest zwykłą pracą czy działalnością, jest wyzwaniem i służbą dla bliźniego. Ponadto Starosta Kościański podkreślił, że fakt wspólnego czczenia Św. Floriana jest dowodem na wspólnotę celów działań strażackiej formacji. Jednocześnie wyraził przekonanie, że powiatowy system bezpieczeństwa będzie się umacniał.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się festyn. Dla chętnych przygotowano zadymiony namiot i  rodzinne zmagania na torze przeszkód. Odbyły się pokazy sprawności dzieci z sikawkami z Bielewa oraz Bieżynia. Nie zabrakło też promocji bezpieczeństwa adresowanej do wszystkich grup wiekowych.

Lista odznaczonych i wyróżnionych okazji Dnia Strażaka

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler – KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły