„Matematyka w życiu codziennym”

9 maja 2018 roku w szkole w Racocie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyka w życiu codziennym” zorganizowany przez nauczycielki matematyki szkoły w Racocie – Małgorzatę Lutomską, Joannę Romowską i szkoły w Kokorzynie – Annę Heleniak. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła. Przebiegał on w dwóch kategoriach wiekowych dla klas piątych i dla klas szóstych  szkół podstawowych z gminy Kościan. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, ukazanie praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej, wyłonienie talentów matematycznych i integracja uczniów z różnych szkół naszej gminy.

W matematycznych zmaganiach wzięło udział dwudziestu czterech  uczniów, którzy rozwiązywali zestawy zadań, pracując w dwuosobowych  zespołach. Nagrody laureatom wręczyli: Zastępca Wójta Gminy Kościan Mirosław Duda i Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Racocie Paweł Kaczmarek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci dodatkowo nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kościan. Nad prawidłowym przebiegiem całego konkursu czuwał dyrektor szkoły w Racocie oraz nauczycielki matematyki gminnych szkół.

Laureaci konkursu klas piątych:

• I miejsce – Jakub Bręczewski i Mikołaj Łabiński (SP Stary Lubosz)

• II miejsce – Julia Mania i Aleksandra Reich (SP Bonikowo)

• III miejsce – Magdalena Olejnik i Mateusz Bischoff (SP Kiełczewo – oddział Kokorzyn)

 

Laureaci konkursu klas szóstych:

• I miejsce – Magdalena Jankiewicz i Kaja Kaczmarek (SP Racot)

• II miejsce – Natalia Zembroń i Patryk Ciesielski (SP Stare Oborzyska)

• III miejsce – Dominika Poprawa i Mateusz Hertmanowski (SP Stary Lubosz)

Najnowsze artykuły