Zamknięcie drogi Gryżyna – Nowy Dębiec

W związku z budową drogi powiatowej nr 3898P z Racotu do Nowego Dębca informujemy, że na odcinku Gryżyna – Nowy Dębiec wykonawca inwestycji, tj. Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o. przystępuje do układania nawierzchni bitumicznej i zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu wyznacza objazdy wg harmonogramu podzielonego na dwa etapy. Utrudnienia te potrwają około miesiąca.

etap 1)

Na tym etapie zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej nr 3898P od końca m. Gryżyna do ul. Głównej w m. Nowy Dębiec. Roboty na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3898P i ul. Głównej w m. Nowy Dębiec zostaną podzielone w ten sposób, że połowa skrzyżowania pozostanie przejezdna dla pojazdów poruszających się w kierunku i z kierunku Wojnowice do ul. Głównej (do letniska) w Nowym Dębcu. Ze względu na zwężenie nawierzchni na tym skrzyżowaniu zostanie wprowadzony ruch wahadłowy ze sterowaniem ręcznym przez dwie uprawnione osoby. Zmianę organizacji ruchu wskazano na załączonej Mapie Objazdu dla etapu 1 oraz rysunkach nr 1,2,3,4,5.

etap 2)

Na tym etapie zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej nr 3898P długości ok. 50 m od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3898P z ul. Główną w m. Nowym Dębcu do końca miejscowości w kierunku Wojnowic. Roboty na tym skrzyżowaniu zostaną podzielone w ten sposób, że połowa skrzyżowania pozostanie przejezdna dla pojazdów poruszających się w kierunku i z kierunku Gryżyny do ul. Głównej (do letniska) w Nowym Dębcu. Ze względu na zwężenie nawierzchni na tym skrzyżowaniu zostanie wprowadzony ruch wahadłowy ze sterowaniem ręcznym przez dwie uprawnione osoby. Zmianę organizacji ruchu wskazano na załączonej Mapie Objazdu dla etapu 2 oraz rysunkach nr 1a,2a,3a,4a,5a.

Fot. Powiat Kościański

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły