XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się 17 maja 2018 r.w Kościańskim Ośrodku Kultury. Początek sesji o godz. 16:00.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Kościana zwołanej na dzień 17 maja 2018 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017–2027 z perspektywą do 2032 r. – proj. nr 342
3.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan – proj. nr 343
3.3. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok – proj. nr 344
4. Zakończenie sesji.

Najnowsze artykuły