XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się 17 maja 2018 r.w Kościańskim Ośrodku Kultury. Początek sesji o godz. 16:00. Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Kościana zwołanej na dzień 17 maja 2018 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 3.1. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla…

Czytaj więcej