V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych – Lasy Taczanowskie, 12 maja 2018

12 maja 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Taczanów w okolicach Pleszewa odbędzie się V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych im. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” oraz por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”. Celem rajdu jest upamiętnienie żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W tym roku, w związku z dużym zainteresowaniem, planujemy zaprosić do udziału w tym wydarzeniu do 20 patroli (łącznie 200 młodych ludzi). Wyruszą oni na 14-kilometrową leśną trasę.Rajd ma charakter pieszego marszu terenowego zawierającego elementy surwiwalu, gry terenowej, połączonego z rozwiązywaniem zadań sprawdzających wiedzę historyczną oraz znajomość terenu. W lesie na uczestników będą czekały także konkurencje sprawnościowe oraz… zasadzki partyzantów i patrole wojskowe. Nie zabraknie także grup operacyjnych NKWD.Miejsce rajdu, lasy taczanowsko-koryckie, zostało wybrane nieprzypadkowo. Były to kompleksy leśne, które niejednokrotnie gościły żołnierzy podziemia niepodległościowego. Na tym terenie w 1945 r. operował m.in. oddział kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”. W tych lasach 22 stycznia 1948 r. został też otoczony i rozbity przez 100-osobową grupę operacyjną KBW-UB-MO 8-osobowy oddział Konspiracyjnego Wojska Polskiego, dowodzony przez por. Kazimierza Skalskiego „Zaporę”.W roku ubiegłym na starcie uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, w tym „fałszywe” dokumenty osobiste oraz mapy Lasów Taczanowskich i Koryckich. Podczas apelu młodzież złożyła także ślubowanie według roty przysięgi Armii Krajowej. Na szlaku uczniowie wykonywali zadania sprawnościowe i edukacyjne. Byli na punkcie opatrunkowym, strzelali z wiatrówki do tarczy, rzucali grantem, szukali wykrywaczem metalu „min”, rozszyfrowywali gryps pisany alfabetem Morse’a. Musieli także odnaleźć w lesie partyzancką mogiłę, pokonać tor przeszkód, rozwiązać test z wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, nazwać odznaki i symbole wojskowe oraz rozpoznać ze zdjęć bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. W tym roku na uczestników czeka wiele niespodzianek i konkurencji.Na koniec tegorocznego rajdu planujemy przygotować inscenizację historyczną „Akcja partyzantów”, nawiązującą do walk podziemia niepodległościowego z sowieckim NKWD i formacjami komunistycznymi po 1945 r.Wszystkie drużyny otrzymają cenne nagrody rzeczowe m.in. gry planszowe, wydawnictwa i znaczki, ufundowane przez IPN i sponsorów. Specjalnie nagrodzimy także najlepsze patrole.

Organizatorami rajdu są:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu (Rajd wpisany jest do oferty edukacyjnej IPN oddział w Poznaniu.)
Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej
Polskie Towarzystwo Historyczne koło w Pleszewie
Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu prosimy o kontakt z Tomaszem Cieślakiem – koordynatorem rajdu ze strony Instytutu Pamięci Narodowej: tomasz.cieslak@ipn.gov.pl. Koordynatorami ze strony społecznej są: Maciej Grzesiński oraz Janusz Waliszewski z Drużyny Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie.Udział w rajdzie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Dojazd we własnym zakresie. Miejsce: Lasy Taczanowskie. Stacja PKS i PKP 1,5 km od miejsca zbiórki. Zbiórka uczestników 12 maja 2018 r. o godz. 9:00 przy „Wigwamie” w Taczanowie.

Szczegóły na załączonym plakacie.

 

Najnowsze artykuły