Nowa droga ze Słonina przez Racot i Gryżynę do Nowego Dębca

Rozpoczęły się prace remontowe na drodze powiatowej z Racotu do Nowego Dębca.Przebudowa drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec będzie kosztować prawie 5,2 mln złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę blisko 7 km drogi, w szczególności zaś położenie (na całej długości przebudowywanego odcinka) nowej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie na blisko 6,4 km odcinku chodnika (w tym ciągu pieszo – rowerowego). Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, uzupełnione i wymienione oznakowanie, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Gryżyny i Nowego Dębca wybudowane zostaną wyspy dzielące. W Nowym Dębcu i Racocie wyremontowane zostaną perony autobusowe, a w Nowym Dębcu wyniesione zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne.W ramach rozbudowy odcinka z Racotu do Słonina położana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na prawie całym odcinku rozbudowywanej drogi, ułożone zostaną chodniki, poza tym zbudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Witkówek (z obu stron) oraz do Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące, a w samych Witkówkach powstanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z azylem. Uzupełnione i wymienione zostanie także oznakowanie, zaś w miejscach niebezpiecznych staną bariery energochłonne. Koszt rozbudowy tego 5,5 km odcinka to ponad 6 mln zł.Oba zadania drogowe – Nowy Dębiec – Gryżyna – Racot i Racot – Słonin – które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 realizowane są przez Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Grabonogu.Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2018 r.

 

źródło:Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły