Uczyli się pierwszej pomoc

Siedemdziesięciu pięciu trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej w Jerce wzięło udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem przedsięwzięcia było oswojenie dzieci z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania ze strażakami z OSP Krzywiń, ale także wykonania ćwiczeń z użyciem fantomu do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły