Maturzyści odebrali świadectwa i dyplomy

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, w piątek 27 kwietnia 2018 roku, zakończyli oficjalnie rok szkolny 2017/2018.

Uczniów pożegnała dyrektor szkoły Małgorzata Durek, przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji, grono pedagogiczne oraz wielu obecnych na uroczystości rodziców. Uroczystość odbyła się w hali sportowej.

Dyrektor szkoły wyraziła uznanie dla osiągnięć tegorocznych absolwentów, podkreśliła też duży wkład i zaangażowanie uczniów w życie szkoły. W tym roku 10 absolwentów otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, a najlepszą średnią ocen – 5,14, uzyskał uczeń technikum ekonomicznego, Dariusz Olejnik. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe za wysokie osiągnięcia edukacyjne, udział w zawodach sportowych, aktywny udział w samorządzie szkolnym, działalność charytatywną oraz organizację i udział w szkolnych uroczystościach i konkursach. Wręczenie wyróżnień i nagród przebiegało w podniosłym nastroju. Po zakończeniu części oficjalnej zaczęła się część artystyczna, która składała się z kilku etiud teatralnych przygotowanych przez uczniów. Pokazano w nich kilka kojarzących się ze szkołą zabawnych sytuacji. Scenki ilustrował wesoły podkład muzyczny.

Maturzyści w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną wakacje 27 kwietnia, jednak już 4 maja, czeka ich pierwszy egzamin maturalny – z języka polskiego. Tydzień pomiędzy końcem roku szkolnego, a rozpoczęciem matury można wykorzystać na odpoczynek lub na szybką powtórkę. Matury potrwają aż do 23 maja.

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły