XII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III „SUPERMATEMATYK”

6 kwietnia 2018 roku w Szkole Filialnej w Turwi odbyła się XII edycja gminnego konkursu matematycznego. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych do konkursu zgłosiło się 17 uczestników – uczniów klas trzecich z Bonikowa, Starego Lubosza,  Starych Oborzysk, Kiełczewa, Racotu i Turwi.

Uczniowie rozwiązywali zadania o trzech stopniach trudności. Mieli do wyliczenia 15 zróżnicowanych zadań w ciągu 45 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  1. Beata Matyjaszczyk
  2. Dorota Gronczewska
  3. Łukasz Grzesiak
  4. Bartosz Jaworski

Po sprawdzeniu wszystkich prac konkursowych wyłoniono laureatów.

  • I miejsce i tytuł „SUPERMATEMATYK 2018” uzyskując 27 punktów zdobył uczeń Tomasz Jaworski ze SP w Kiełczewie;
  • II miejsce – Norbert Nyczak 22 p. ze SP w Starym Luboszu;
  • III miejsce- Inga Pawlak 21 p.   ze SP w Starych Oborzyskach.

Komisja podsumowując wyniki konkursu, stwierdziła, że zadania okazały się dla uczniów dość trudne. Obecna klasa trzecia to dzieci, które zaczęły realizować naukę szkolną w wieku 6 lat. Realizują też inną podstawę programową, aniżeli poprzednie roczniki. Średnia zdobytych punktów wyniosła 13,2 na 30 możliwych. Supermatematyk, uczeń z Kiełczewa błąd popełnił tylko w jednym zadaniu!

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. SUPERMATEMATYKOWI XII Edycji Konkursu wręczono pamiątkową statuetkę dla szkoły. Sponsorami konkursu byli: Gmina Kościan oraz Rada Rodziców działająca przy Szkole Filialnej w Turwi.

 

Źródło: Gmina Kościan

 

Najnowsze artykuły