Noc Muzeów 2018: „Wielkopolanie w drodze do Niepodległości” – Poznań, 19/20 maja 2018

Wielkopolanie w drodze do Niepodległości” to tytuł nadchodzącej Nocy Muzeów w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Temat przewodni związany będzie głównie z dwiema rocznicami obchodzonymi w tym roku: Stuleciem Odzyskania Niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zaplanowane tegoroczne atrakcje nie będą dotyczyć jednak tylko i wyłącznie ważnych wydarzeń 1918 roku oraz ich bohaterów. Przedstawimy również inne momenty z historii XX wieku, w których Polacy próbowali utrzymywać czy wręcz ponownie odzyskiwać swoją Niepodległość. Nawiążemy do czasów okupacji niemieckiej, okresu PRL i lat działania „Solidarności”.Tradycyjnie zwiedzający będą mogli przyjechać do siedziby IPN przy ul. Rolnej 45a darmowym autobusem zabytkowym, który będzie kursował z centrum miasta przez cały wieczór. Goście odwiedzający w Noc Muzeów Instytut Pamięci Narodowej będą mogli wybrać dwie drogi zwiedzania: zacząć od wizyty w archiwum lub od razu przejść do części edukacyjnej i odwiedzić prezentowane ekspozycje oraz wziąć udział w zabawach przygotowanych dla dzieci.

Wśród zaplanowanych tematycznych atrakcji znajdą się:

 • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”: wystawa pokazuje m.in. mapę Polski z lat 1918-1923 ilustrującą proces kształtowania się polskich granic oraz oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Plansze zawierają ich biogramy, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.
 • Wystawa przybliżająca sylwetki gen. Józefa Hallera i gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.
 • Wystawa o Powstaniu Wielkopolskim: o udziale kobiet w walkach, grobach poległych i upamiętnieniach wydarzeń i bohaterów powstania.
 • Wystawa fotografii z wolnościowych manifestacji „Solidarności” oraz plakatów i innych dokumentów ilustrujących próby organizacji przez Związek obchodów kolejnych rocznic 11 listopada 1918 r.
 • Prezentacja oryginalnych dokumentów dotyczących żołnierzy polskich na Zachodzie.
 • Rocznicowa ekspozycja poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu prezentująca m.in. przegląd opracowań historycznych, bibliografię związaną z Marszałkiem, album obrazujący ostatnie lata życia Józefa Piłsudskiego, portrety Marszałka, wystawę fotografii pokazującą miejsca na Wileńszczyźnie związane z Józefem Piłsudskim.
 • Prezentacja najciekawszych archiwaliów dotyczących obchodów 11 listopada w okresie PRL oraz zdjęć z odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich.
 • Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną: Oddział Terenowy im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski”.
 • Prezentacja historycznego umundurowania i replik broni.
 • Pokazy filmów o Powstaniu Wielkopolskim.

Nie zabraknie również naszych stałych punktów programu:

 • Możliwość zwiedzania archiwum IPN: poznanie pracy Pracowni Reprograficznej, gdzie prezentowane są sposoby konserwacji dokumentów i przygotowania do digitalizacji oraz sam proces digitalizacji. Następnie zwiedzający oprowadzani są po części magazynowej i dowiadują się o ilości i rodzajach dokumentów przechowywanych w archiwum.
 • Możliwość skorzystania z porady pracowników Oddziałowego Archiwum i złożenia wniosków o udostępnienie dokumentów realizowanych przez IPN.
 • Stoisko Oddziałowego Biura Lustracyjnego prezentujące Katalogi Biura Lustracyjnego: katalog osób „rozpracowywanych”, katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL, katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz katalog osób pełniących funkcje publiczne.
 • Turniej gier planszowych, w tym w wersjach wielkoformatowych i on-line.
 • Sprzedaż wydawnictw w atrakcyjnych cenach.

Najnowsze artykuły