Powołanie Rady Biznesu

Z inicjatywy Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego odbyło się posiedzenie założycielskie Rady Biznesu Spotkanie odbyło się 18 kwietnia 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Na spotkanie, zaproszono przedstawicieli firm Ziemi Kościańskiej. Udział w nim wziął  starosta Bernard Turski, przedsiębiorcy oraz przedstawiciel Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Celem spotkania było powołanie do życia Rady Biznesu, organu opiniotwórczo-doradczego działającego przy Staroście Kościańskim. Według założeń, jego zadaniem będzie w szczególności monitorowanie i opiniowanie ustaw i zarządzeń dotyczących sfery gospodarczej, wydawanych przez organy administracji państwowej.

Starosta przedstawił projekt regulaminu działalności Rady. Następnie poruszono temat wyboru władz Rady. Ustalono, że zostaną one wybrane podczas kolejnego spotkania.

Ze strony przedsiębiorców padły sugestie, by podczas spotkań skupić się na sprawach lokalnych – związanych z powiatem, a dotyczących przedsiębiorców. Dominik Wieszczeszyński stwierdził, że chętnie podjąłby dyskusję na temat Kodeksu Pracy, jednak wyraził wątpliwość, czy głos kościańskich przedsiębiorców zostanie usłyszany w Warszawie.

Przedsiębiorcy pytali też o możliwość zmian w harmonogramie prac dotyczących modernizacji linii kolejowej w Kościanie. Wyrazili obawy, że jednoczesne zamknięcie obu przejazdów kolejowych sparaliżuje ruch w mieście. Starosta w odpowiedzi zaproponował zorganizowanie spotkania z wójtem Gminy Kościan i burmistrzem Kościana oraz przedstawicielem inwestora, na którym obecni będą mogli przedstawić swoje wątpliwości.

Dyskusja dotyczyła również tematów związanych z brakiem miejsc parkingowych w mieście, pomysłów na rozładowanie ruchu w centrum, planach dotyczących budowy obwodnicy Kościana, pieniądzach, które Powiat wyasygnuje do końca kadencji na budowę dróg.

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły