Przejazd pod wiaduktem kolejowym w Nacławiu zamknięty dłużej niż planowano

W związku z prowadzonymi pracami na kontrakcie „ Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap I”

zawiadamiam, że wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 3900P  w miejscowości Nacław zostanie wydłużona do dnia 25.05.2018.  Na czas zamknięcia przejazdu, wyznaczony został objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu pismem Starosty Kościańskiego KD.7121.1.35.2018 z dnia 08.02.2018r oraz uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Policji – WRD-MM-5321-34/2018 z dnia 07.02.2018r.

Wydłużenie zamknięcia drogi związane jest z koniecznością prowadzenia prac polegających na wykonaniu ustroju nośnego wiaduktu w bezpośredniej bliskości linii LPN SN 15 kV, która powinna zostać przebudowana w ramach innego zadania realizowanego przez PKP PLK (opóźnienie nie leżące po stronie Torpol S.A.).

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły