Obradował krzywiński samorząd

W poniedziałek, 23 kwietna 2018 roku w salce narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej Krzywinia. Podczas obrad wysłuchano informację Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania uchwał za I kwartał 2018 r. Ponadto Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej na 2017 rok dla Gminy Krzywiń w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Radni w części uchwałodawczej podzielili Gminę Krzywiń na stałe obwody głosowania, ustalili numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Ponadto Radni powołali doraźną Komisję Statutową w celu dostosowania przepisów Statutu Gminy, Statutu Miasta Krzywinia oraz Statutu Sołectw do nowych uregulowań ustawowych. Burmistrz udzielił również odpowiedzi na zapytania Radnego Leszka Majchrzaka złożone na XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 26 marca br. Z treścią podjętych uchwał będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły