Nowy sołtys Mikoszek

W nawiązaniu do uchwały Nr XXXV/447/2018 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Mikoszki Wójt Gminy Kościan zwołał zebranie wiejskie w dniu 17 kwietnia br., na którym dokonano wyboru nowego sołtysa. Został nim Grzegorz Kustosz, dla którego nie jest to nowa funkcja, gdyż pełnił ją wcześniej w latach 2003-2014. W wyborach uzupełniających na sołtysa Mikoszek wystartowało trzech kandydatów, a pan Grzegorz uzyskał 30 głosów spośród 41 oddanych. Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz dobrej współpracy z mieszkańcami i Radą Sołecką.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły