Wydział Komunikacji i Dróg w nowym budynku

Klienci Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz zaświadczeń, licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego załatwiać będą w nowym budynku wydziału.Uroczystego otwarcia nowego obiektu, które odbyło się 18 kwietnia, dokonali: starosta Bernard Turski, wicestarosta Stefan Stachowiak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Ewa Szyguła – Marcinkowska oraz główna projektant budynku Izabela Wrześniewska.

– Plany stworzenia dla klientów i pracowników Wydziału Komunikacji i Dróg lepszych i bardziej komfortowych warunków narodziły się już na początku tej kadencji. Latem 2016 roku zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy biurowca starostwa na ul. Gostyńskiej firmie Complex z Kościana. Pod koniec roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, a zaraz potem ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane. W lutym została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Budomont z Kościana. Roboty budowlane zaczęły się w marcu 2017 roku, a zakończyły w listopadzie. 3 kwietnia tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie.   – powiedział starosta B. Turski. – Celem zmian było podniesienie komfortu obsługi mieszkańców oraz zmiana warunków pracy urzędników. Chcąc załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Dróg nie będzie już trzeba wchodzić po schodach na piętro i poruszać się po wąskim korytarzu. Również klienci oczekujący na załatwienie swojej sprawy mają stworzone ku temu lepsze i bardziej komfortowe warunki. Dziękuję wszystkim, którzy przez te dwa lata pracowali przy powstawaniu tego budynku. Projektantom, wykonawcom, podwykonawcom, inspektorom nadzoru oraz pracownikom Wydziału Organizacyjno – Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – powiedział B. Turski.Główną część nowego budynku Wydziału Komunikacji i Dróg zajmuje sala operacyjna o powierzchni 103 m2, w której umieszczonych jest 8 stanowisk obsługi klientów wydziału. Poza tym w budynku znajduje się poczekalnia dla klientów, pięć pomieszczeń biurowych, w których znajdują się m.in. biuro naczelnika wydziału, biuro praw jazdy oraz obsługi przedsiębiorców. Poza tym nowy budynek wyposażony został w toalety, w tym także toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych.Nowy budynek będzie ogrzewany z niezależnej kotłowni gazowej i będzie spełniał standardy budynku energooszczędnego. Ponadto budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wjazd do wózków usytuowany jest przy istniejącym już wejściu.Możliwe będzie przemieszczanie się między nowym i starym budynkiem starostwa bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.W związku z rozbudową budynku przebudowany został także parking.  Zniknęło sześć miejsc parkingowych, ale w zamian za to pojawiło się osiemnaście innych. Łącznie z tej strony budynku możliwe jest zaparkowanie 47 samochodów. Oprócz tego przy budynku znajduje się jeszcze jeden parking (znajdujący się od strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).Ponadto rozbudowany został system monitoringu, a na terenie wokół budynku stanęły dodatkowe lampy zewnętrzne.Całkowity koszt rozbudowy starostwa to kwota blisko 1,8 mln złotych.Przy okazji przeprowadzki Wydziału Komunikacji, starostwo wprowadziło dla klientów jeszcze jedno udogodnienie – system kolejkowy obejmie także prawa jazdy.Zwolnione po przeniesieniu Wydziału Komunikacji i Dróg biura zostaną wykorzystane przez inne wydziały. W dwóch istniejących budynkach przy ul. Gostyńskiej swoje siedziby mają jeszcze: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, a także Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Dróg  Wojewódzkich w Kościanie, Wielkopolska Izba Rolnicza, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Starostwo Powiatowe w Kościanie obecnie mieści się w czterech budynkach. Starosta, Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego oraz dziewięć wydziałów i biur mają swoje siedziby przy alejach Kościuszki 22, trzy wydziały przy ulicy Gostyńskiej 38 w dwóch budynkach, natomiast Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ma swoją siedzibę przy ul. Bączkowskiego w budynku Państwowej Straży Pożarnej.

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły