Niebawem rozpocznie się kolejny etap prac przy budowie nowego przedszkola

Trwają prace przy budowie przedszkola na os. Konstytucji 3 Maja. Obecnie obiekt znajduje się w stanie surowym otwartym. Niebawem rozpoczną się prace związane z budową dachu.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę dachu wraz izolacją w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz z żłobkiem” w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja przyjęto ofertę za cenę   839 249,91 zł. Prace budowlane wykona firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JANBUD” Michał Jankowiak.

źródło:Urząd Miasta Kościan

 

 

 

Najnowsze artykuły