Budowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie

Obecnie prowadzone są intensywne prace na wielu obiektach oczyszczalni ścieków w Kiełczewie.Wybudowane zostały trzy nowe obiekty – osadnik wstępny, zbiornik retencyjny oraz komora rozdziału przed blokiem technologicznym. Przeprowadzono remont rozdzielni głównej oraz zamontowano nowe obiektowe rozdzielnie elektryczne. Modernizowany i rozbudowany jest budynek krat oraz pompownia osadów. Rozpoczęto prace na osadnikach wtórnych. Na nowopowstających zamkniętych komorach fermentacji prowadzone są intensywne prace zbrojeniowe i betoniarskie. Wybudowane są także nowe sieci technologiczne – wody deszczowej, osadów i ścieków surowych.

 

źródło:Urząd Miasta Kościan

 

Najnowsze artykuły