XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

ZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

             W programie sesji podjęcie uchwał  w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
  • zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;
  • podziału Gminy Miejskiej Kościan na obwody głosowania;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

 

Ponadto w programie sesji Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Kościanie w roku 2017; Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017; Raport z realizacji w 2017 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2017 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej; Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2017; Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzicie za rok 2017; Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2017; Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Kościana za lata 2015-2017.

 

źródło:Urząd miasta Kościan                     

Najnowsze artykuły