W Nacławiu zamkną wiadukt

Zawiadomienie o czasowym zamknięciu przejazdu w Nacławiu od 18 kwietnia do 9 maja 2018 r.

W związku z prowadzonymi pracami na kontrakcie „Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap I” zawiadamiam, że w dniach 18 kwietnia do 9 maja 2018 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław. Na czas zamknięcia przejazdu, wyznaczony zostanie objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu pismem Starosty Kościańskiego KD.7121.1.35.2018 z dnia 08.02.2018 r. oraz uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Policji – WRD-MM-5321-34/2018 z dnia 07.02.2018 r.
Zamknięcie związane jest z koniecznością prowadzenia prac polegających na wykonaniu ustroju nośnego wiaduktu.

Najnowsze artykuły