Zawiadomienie o czasowym zamknięciu przejazdu w Nacławiu

W związku z prowadzonymi pracami na kontrakcie „ Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap I” zawiadamiamy, że w dniach od 14 do 15 kwietnia 2018 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 3900P  w miejscowości Nacław.  Na czas zamknięcia przejazdu, wyznaczony zostanie objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu pismem Starosty Kościańskiego KD.7121.1.35.2018 z dnia 08.02.2018r oraz uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Policji – WRD-MM-5321-34/2018 z dnia 07.02.2018r.

Źródło: gmina Kościan

Najnowsze artykuły